کتابخانه جدید همراه پی برای Android Studio با فرمت AAR

کتابخانه جدید همراه پی برای Android Studio با فرمت AAR
دانلود کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Android Studio با فرمت aar

دانلود/توضیحات

کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای iOS Swift

کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای iOS Swift
دانلود کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای iOS Swift

دانلود/توضیحات

کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Apache Cordova

کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Apache Cordova
دانلود کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Apache Cordova
پشتیبانی از تمام پلتفرم ها از جمله : Android , iOS ,Windows Phone , Tizen و ...

دانلود/توضیحات

کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای B4I

کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای B4I
دانلود کتابخانه و آموزش استفاده از کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی در Basic 4 iOS

دانلود/توضیحات

پلاگین GameMaker Studio همراه پی ورژن 1

پلاگین GameMaker Studio همراه پی ورژن 1
دانلود پلاگین پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای GameMaker Studio

دانلود/توضیحات

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Eclipse ورژن 2.1

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Eclipse ورژن 2.1
نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای سیستم عامل اندروید در محیط Eclipse
ورژن : 2.1

دانلود/توضیحات

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Android Studio

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Android Studio
دانلود کتابخانه و نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Android Studio

دانلود/توضیحات

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Basic4Android ورژن 2

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Basic4Android ورژن 2
دانلود کتابخانه و نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی به زبان Basic4Android ورژن 2

دانلود/توضیحات

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای سی شارپ #C

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای سی شارپ #C
دانلود کتابخانه و نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی به زبان سی شارپ #C ورژن : 1

دانلود/توضیحات

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Basic4Android

کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Basic4Android
دانلود کتابخانه و نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی به زبان Basic4Android
ورژن : 1

دانلود/توضیحات

نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای اندروید ورژن 2

نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای اندروید ورژن 2
نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای سیستم عامل اندروید در محیط Eclipse
ورژن : 2

دانلود/توضیحات

کد مثال پرداخت درون برنامه ای اندروید

کد مثال پرداخت درون برنامه ای اندروید
نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای سیستم عامل اندروید در محیط Eclipse

دانلود/توضیحات

مستندات API پرداخت درون برنامه ای

مستندات API پرداخت درون برنامه ای
دانلود فایل مستندات API ارتباط با سیستم پرداخت درون برنامه ای همراه پی

دانلود/توضیحات