کتابخانه و نمونه کد همراه پی برای Eclipse ورژن 2.1
دانلود کتابخانه و نمونه کد پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Eclipse
لینک دانلود
فیلم آموزشی
نکته :‌ کتابخانه org.apache.http.legacy.jar را از مسیر sdk خود پیدا نموده و به پروژه اضافه نمایید.
در مسیر sdk در محل platforms/android-23/optional/org.apache.http.legacy.jar قرار دارد.