کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Apache Cordova
دانلود کتابخانه پرداخت درون برنامه ای همراه پی برای Apache Cordova
پشتیبانی از تمام پلتفرم ها از جمله : Android , iOS ,Windows Phone , Tizen و ...
دانلود از گیت هاب همراه پی