کتابخانه های جدید برای iOS و Apache Cordova به بخش کتابخانه های سایت اضافه گردید. لازم به ذکر است Apache Cordova از تمامی پلتفرم ها پشتیبانی میکند.


بخش گزارش تراکنش های مالی و ویرایش کد دستگاه نیز به پنل شما اضافه گردید.
در بخش گزارش تراکنش های میتوانید بر اساس بازه زمانی قابل تعیین توسط شما گزارشات کاملی از در آمدهای خود داشته باشد و همچنین این امکان را میدهد تا با شماره ارجاع ، شماره رزرو و یا ایمیل خریدار ، تراکنش ها را بازیابی و مورد بررسی قرار دهید.