فرم تماس الکترونیکی

لطفا قبل از تماس با صفحه سوالات متداول و قوانین پشتیبانی را مطالعه بفرمایید.

راه های تماس با ما

شرکت پژوهشگران عصر توسعه
یزد- خیابان مطهری - پارک علم و فناوری اقبال
مرکز ICT, واحد 106
تلفن: 37269383 (035)
فکس: 37269580 (035)