در تاریخ 93/9/26 وب سایت همراه پی با اضافه کردن امکاناتی جدید به روز رسانی گردید
برخی از امکانات اضافه شده به پنل کاربران :
- نمایش تعداد فروش هر نرم افزار به صورت دقیق
- خروجی اکسل تراکنش ها
- نمایش نمودار آماری میزان تراکنش های 3 ماه اخیر به تفکیک روز در هر ماه و امکان مقایسه روزها در هر ماه
- راه اندازی سرویس ارسال رایگان در گوگل پلی